Konular

ICOBS’23, lisans ve lisansüstü öğrencileri, kariyerinin başında olan akademisyenleri, aşağıdaki konu başlıkları ile sınırlı olmamakla birlikte, işletme alanındaki özgün çalışmalarını sunmaya davet etmektedir:

Muhasebe

İşletme ve Ekonomi

İşletme ve Sürdürülebilir Kalkınma

İşletme ve Sayısal Karar Verme Yöntemleri

Tüketici Davranışları

Kurumsal Strateji

Kurumsal Yönetim

Girişimcilik

Finansal Yönetim

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnovasyon Yönetimi

Uluslararası İşletme

Bilgi Yönetimi

Liderlik

Yönetim ve Organizasyon

Yönetim Bilişim Sistemleri

Pazarlama İletişimi

Pazarlama Yönetimi

Örgütsel Davranış

Proje Yönetimi

Üretim Yönetimi

Perakende Pazarlama

KOBİ’lerde Yönetimi

İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Konular

Stratejik Yönetim

Tedarik Zinciri Yönetimi

Teknoloji ve Üretim Yönetimi